Danh sách Mu mới ra hôm nay

Mu vip
Alpha: 5/3Alpha Test: 5/3 (15h00)
Open: 5/3Open Beta: 5/3 (15h00)
 
Hướng dẫn Mu Origin - Mu Mobile:

Hướng Dẫn - Nâng cấp item
Nâng từ item cấp 1 đến item cấp 10
Cần 3 Món giống nhau ( khi nâng cấp có thể chọn dòng thể hiện trong lúc nâng )
Chọn Lò Luyện - xong chọn Tiến Cấp : như hình bên dưới


Nâng từ item Cấp 11 trở lên
Vào phần thần trang sẽ có hiện nguyên liệu, tùy Mu Origin Mobile mà bạn đang tham gia
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Skype
Liên hệ với hỗ trợ của Mu Mới Ra qua chat Facebook Messenger